Mi a remote viewing?

Mi a távérzékelés?

A távérzékelés (angol kifejezéssel: remote viewing, distant seeing, stb.) a tudatban keletkező állapot. Olyan tudati folyamat, amely során egy személy megváltozott (megváltoztatott) tudatállapotban az ismert érzékeken túli észleléssel képes részletes információkat gyűjteni tőle akár jelentős távolságban lévő helyszínekről, eseményekről, személyekről, tárgyakról, objektumokról (stb), és az információgyűjtés során nem alkalmaz semmiféle tárgyi segédeszközt.

Állapítsuk meg tehát, hogy ez a leírás nem a fizikai (műholdas, légi, számítógépes, egyéb technikai) távérzékelésről szól, ezekkel kapcsolatos tartalom itt nem olvasható.

A távérzékelés szándékosan létrehozott és irányított tudati folyamat, amely egy meghatározott cél adatainak, információinak megállapítására irányul, amelyről az érzékelőnek nincs tudatos információja az érzékelés időpontjáig.

A távérzékelés tudományos alapossággal összeállított folyamat, amely segítséget ad az embernek tanult vagy veleszületett, alapvető pszí-képességeinek összefogására, és adott célra történő alkalmazására.

Mi az a „pszí”?
A pszí a görög abc 23. betűjele (Ψ), ugyanakkor a „lélek” (psziché) jelentésű görög szó első betűje. A pszí betű önálló kifejezésként használt alakja azon különféle jelenségek, tapasztalatok, események gyűjtőneve, amelyek kapcsolatban állnak az emberi tudattal és a lélekkel, és amelyek nem magyarázhatók ismert fizikai folyamatokkal. Ahhoz, hogy valami pszí-jelenségnek minősüljön, kívül kell állnia és minőségileg különböznie kell a környezettel való normális kölcsönhatásoktól: a verbális és nonverbális kommunikációtól, az érzetektől, jelektől, mozgásoktól. A valódi pszí-jelenség ezek egyikén sem alapulhat.

A távérzékelés nem egyféle módszert jelent, bár az alapjai ugyanazok. A módszerek a cél megállapítandó információihoz képest eltérhetnek, ez a strukturáltság az érzékelő teljesítményének növelése érdekében alakult ki. Egyik módszer például jobban szűri a „mentális zajt” (képzelgés, elemzés, stb.), a másik a bejövő adatokat módszeresebben kezeli, de vannak ezektől is eltérő, személyesebb módszerek is.
Az érzékelést az érzékelő általában egyedül végzi, ez a megszokott gyakorlat. Létezik viszont az úgynevezett „monitoros” távérzékelés, amikor az érzékelő mellett egy másik személy is jelen van a helyiségben, aki lejegyzi az érzékelt információkat, illetve kérdéseket tesz fel az érzékelőnek a vizsgált céllal kapcsolatban.
A távérzékelés bármely folyamata során az érzékelő nem csupán elmondja a megállapított információkat, hanem feljegyzéseket, vázlatokat, rajzokat készít arról, azaz dokumentálhatóan átadja az érzékelt információt.

 

A távérzékelés alapvetései
Mi a távérzékelés – és mi nem?

A távérzékelés szándékosan létrehozott folyamat.

  • a „hirtelen megérzés” nem távérzékelés. Természetesen létezik a hirtelen megérzés, előre megérzés folyamata is, de ezt nem távérzékelésnek hívjuk,
  • az álom sem távérzékelés, kivéve, ha tudatos, irányított (programozott) álomról van szó (éberálom, lucid dreaming).

A távérzékelés szabad információ-áramláson alapul, nem irányított válaszokon.

A távérzékelési folyamatban mindig az érzékelő irányít, soha nem a tudatalatti.

Az érzékelő számára a cél úgynevezett teljesen vak, illetve félvak.

  • ez azt jelenti, hogy teljesen vak érzékelés esetén semmilyen információja nincs a vizsgálandó célról, a félvak esetén pedig bizonyos információkkal rendelkezik róla az adatok megállapítása érdekében.

A távérzékelés eredménye zárt, dokumentált adatokat biztosít, nem a célról szóló tények ismerete utáni információkat tartalmazza.

Az eddig említett tudati jelenségek természetesen önállóan is működőképesek és jelentkezhetnek a maguk területén. Ahhoz azonban, hogy valamit távérzékelésnek nevezzünk, a fent írt kívánalmaknak egyidejűleg kell teljesülniük.

A távérzékelés módszereiben az adatok kinyerése céljából lehetnek ugyan eltérések, de az itt ismertetettek a remote viewing alapjai.

 

Mi az, ami egyértelműen nem a távérzékelés?
A remote viewing tehát az emberi tudat egyes folyamatain alapuló módszer, amely:

  • nem eszköze szellemi közléseknek,
  • nem jövendőmondás,
  • nem eszköze pl. aura-látásnak,
  • nem eszköze bármi más, a felsoroltakhoz hasonló tevékenységeknek.

Még valami fontos. A távérzékelés tudati folyamat, amely nincs elzárva senki elől. Sokat lehet róla olvasni on- és offline egyaránt. Más-más alapállású írások szólnak erről a jelenségről, van, ahol tudományként vagy áltudományként, szenzációként, sőt, üzletként írnak róla, de az is előfordul, hogy különféle ál-ezoterikus kategóriákba sorolják. Ennek az oldalnak a szerzője egyik oldalt sem szeretné meggyőzni, de amit a témával kapcsolatban itt olvashatnak, mind személyes tapasztalatokon alapuló események beszámolói. Azt is mondhatnám: ezeket nem azért írom, hogy elhiggyék, hanem hogy tudjanak a létezéséről.

 

A távérzékelési eredmények pontossága >>