Adatkezelés

Ahogy Ön belép a bartaz.hu (www.bartaz.hu, bartazoltan.hu) honlap bármelyik oldalára, azzal elfogadja az itt olvasható feltételeket.

Bárki felhasználónak minősül, aki bartaz.hu (www.bartaz.hu, bartazoltan.hu) oldalt, illetve annak tartalmát internetes keresőkön, más hivatkozásokon, illetve saját dokumentumaiban lévő hivatkozásokon keresztül eléri.

A bartaz.hu oldalakon lévő tartalom a szerző tulajdona, amelyekre vonatkozóan a szerző minden jogot fenntart. Az idézetek az idézett mű szerzőjének tulajdona, a más forrásból származó szöveges vagy képi tartalom eredete jelölve van az adott oldalon.

A szerző a saját tartalmaira a szerzői jog alapján a kezdetektől minden jogot fenntart. Bármilyen közfelhasználás esetén kizárólag a szerző írásos beleegyezése vagy a forrás pontos feltüntetése szükséges. Ennek hiányában a szerző külön értesítés nélkül jogi úton érvényesíti igényét a jogtalan felhasználást megvalósító terhére.

Az oldal bármely részének (saját szöveg, saját fotó, adatszerkezet, struktúra) feldolgozása, harmadik személynek való értékesítése a jogtulajdonos írásbeli hozzájárulása nélkül nem lehetséges. Az egyes írások másodközlését megelőzően kérem, vegye fel a kapcsolatot a szerzővel.

A honlap tartalmát adathordozóra mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult e tartalom további felhasználására, kereskedelmi forgalomba hozatalára, terjesztésére, letölthetővé tételére.

A webhelyről tartalmat átvenni csak visszahivatkozással lehet úgy, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt, és a hivatkozást minden megjelenésnél feltünteti.

Ugyanezek a feltételek vonatkoznak az erre a tárhelyre irányított bartazoltan.hu domain, illetve a már megszüntetett, de az interneten még tárolt változataiban elérhető http://bartaz.fw.hu/ oldal tartalmára is.
A szerző fenntartja a jogot, hogy a webhely bármely részét vagy egészét bármikor felülírja, megváltoztassa, vagy az elérhetőségét korlátozza.

Néhány szó a szerzői jogról

A szerzői jog azt illeti, aki a művet megalkotta. Ez a jog akkor keletkezik, amikor a mű megszületik, és nem függ a mű publikálásától. A szerző határoz arról, hogy műve nyilvánosságra hozható-e. A szerzőnek kizárólagos joga van a mű bármilyen felhasználására és a felhasználás engedélyezésére (többszörözés, terjesztés, átdolgozás, nyilvános előadás, a mű nyilvánossághoz való közvetítésének joga). A szerzőt a mű létrejöttétől kezdve megilletik a szerzői jogok, melyek törvény által védettek és szabályozottak, ezért nem kell sehová bejelenteni.